Det här reflektionsunderlaget vänder sig till personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg. Fokus är dels på omvårdnad i psykiatrisk vård och dels på sjuksköterskans roll som ledare och utvecklare av omvårdnadsarbetet, men vi tror att innehållet är relevant för alla som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa.

Vi väljer att tro att det alltid finns hopp – att det inte finns några hopplösa patienter, ingen hopplös personal och inga hopplösa verksamheter men däremot patienter, personal och verksamheter som tappat hoppet. Reflektionsunderlaget bygger därför på  tre grundantaganden:

  • Det finns alltid något att göra för varje enskild patient.
  • All personal vill göra ett bra jobb och känna tillfredställelse med sitt arbete.
  • Alla verksamheter kan alltid bli bättre.

Reflektionsunderlaget består av sex delar. I den första delen vill vi ge en översikt över omvårdnadens betydelse i psykiatrisk vård och föreslår omvårdnadsperspektivet som grunden för omvårdnadspersonalens arbete. I de övriga fyra delarna tar vi upp de olika delarna i omvårdnadsperspektivet och argumenterar för varför de är viktiga i omvårdnadsarbetet. I den sjätte delen ger vi exempel på hur sjuksköterskan kan bidra till att omvårdnadsperspektivet tydliggörs och ges plats i psykiatrisk vård. Varje del avslutas med en sammanfattning.

Det finns även fem fall som illustrerar hur individuella behov kan identifieras och mötas i psykiatrisk vård.  Varje fall består av en fallbeskrivning och en reflektion kring hur vi tänker att dessa kan förstås ur ett omvårdnadsperspektiv. Fallen bygger på verkliga händelser men detaljer har ändrats för att enskilda personer inte ska kunna kännas igen.

Luleå, 24 september 2012

Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi

Vi föreslår att du läser en del i taget och efter varje del bearbetar fallet med samma nummer. Längst ner på de flesta sidor finns en eller flera reflektionsfrågor som anknyter till det du just läst. Till höger ser du en översikt över innehållet. I den övre menyraden hittar du fallen och en del annat. 

Börja med del 1 –>

Creative Commons-licens
Att se och möta individuella behov – Ett nätbaserat reflektionsunderlag av Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported licens. Based on a work at https://individuellabehov.wordpress.com/. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på https://individuellabehov.wordpress.com/kontakt/.
Annonser