En ung kvinna med diagnosen instabil personlighetsstörning var inlagd på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Hon vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och hade vid flera tillfällen blivit bälteslagd och tvångsmedicinerad på grund av kraftigt självdestruktivt beteende i samband med ångestanfall. Det självdestruktiva beteendet bestod i att dunka huvudet i väggen eller skära sig och det hade hänt att personal kommit till skada när de försökt hindra henne.

Kvinnan befann sig vid ett tillfälle inne på sitt rum tillsammans med extravak. En kvinnlig sjuksköterskestuderande som gjorde praktik på avdelningen hade tidigare under dagen kommit överens med kvinnan om att hon skulle ge henne taktil massage. När studenten tillsammans med sin handledare kommer in i rummet är kvinnan orolig och ångestfylld. Hon sitter i sängen, kroppen är spänd, hon blundar och andas allt häftigare medan extravaket talar lugnande till henne. Handledaren är beredd att larma efter mer personal eftersom han vet att kvinnan tidigare vid liknande situationer trots ångestdämpande medicinering och stöd med ångesthantering inte har gått att lugna och att det oftast slutat med bältesläggning.

Hand massage

Sjuksköterskestudenten går fram till kvinnan och frågar om det går bra att hon nu ger taktil massage som de tidigare kommit överens om. Kvinnan nickar till svar men fortsätter att blunda och hyperventilera. Sjuksköterskestudenten hjälper kvinnan att lägga sig till rätta i sängen. Samtidigt som hon i lugn ton förklarar för henne vad hon gör virar hon in hennes händer i varma handdukar. Efter ett tag tar hon bort handdukarna och smörjer in kvinnans händer med olja. Hon fortsätter därefter med att långsamt ge henne ytlig massage på först den ena handen och sedan den andra. Kvinnans andhämtning lugnar sig och hon slappnar av efter hand. Innan massagen är klar har hon somnat i sängen.

Reflektera:

  1. Hur tror du den unga kvinnans tidigare vårderfarenheter påverkade hennes upplevelse av den aktuella situationen?
  2. Vilka behov identifierade sjuksköterskestudenten?
  3. Vilka omvårdnadsåtgärder vidtog sjuksköterskestudenten?
  4. Vilka var målen för omvårdnadsinsatsen?
  5. Hur kunde sjuksköterskestudenten utvärdera omvårdnadsinatsen?

Reflektion –>

Creative Commons-licens
Att se och möta individuella behov – Ett nätbaserat reflektionsunderlag av Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported licens. Based on a work at https://individuellabehov.wordpress.com/. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på https://individuellabehov.wordpress.com/kontakt/.
%d bloggare gillar detta: